Zachowywanie danych

Panstwa dane osobowe zostana zachowane w EDS - archiwum adresow, aby opracowac Panstwa zapytanie lub ewentualnie wyslac materialy reklamowe.