Targi w Polsce 2014

pią. 07.03.14

Maszyny Firmy Ilmer prezentowane na Targach MTAS i TSW w Warszawie

Na pocz?tku roku 2014 dzi?ki naszemu przedstawicielowi w Polce, mogli?my prezentowa? nasze maszyny na Mi?dzynarodowych Targach Agrotechniki Sadowniczej „MTAS” oraz Targach Sadownictwa i Warzywnictwa „TSW” w Warszawie. Przy tej okazji chcieliby?my podzi?kowa? za udzia? w targach naszemu partnerowi Firmie Felimpex.


Złóż teraz zapytanie